Zaštita privatnosti korisnika

Goblin.rs portal poštuje privatnost svojih korisnika i posetilaca portala i svih njegovih delova. Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisniku, Goblin.rs neće davati na uvid trećoj strani. Podaci o korisniku neće biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Goblin.rs može u skladu sa zakonom prikupiti određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu). Ove podatke Goblin.rs koristi kako bi imao informacije kojima bi poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje.

Goblin.rs se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Goblin.rs portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Podaci prikupljeni od članova kluba putem pristupnica, koriste se isključivo za bazu članova kluba, i izradu članskih kartica. Podaci sa pristupnica neće biti dostupni trećoj strani, osim u slučaku kada je takva obaveza regulisana zakonom.

Posetite nas


Mailing lista

Ukoliko želite da Vas obaveštavamo o radu kluba, prijavite se za Goblinov Bilten.

Pretraga